Програма лояльності «Лабораторії»
Кешбек 20%
0 0,00 грн

Повертаємо до 15% від покупки на сайті «Лабораторії» при наступному замовленні

кеш бек Лабораторії, повертаємо 20% від покупок!

До 15% від покупки повертається на рахунок клієнта на сайті laboratoria.pro після оплати замовлення.

Із червня 2021 року на сайті працює накопичувальна система кешбеку, що залежить від суми замовлень:

Сума всіх оплачених замовлень Відсоток кеш-беку із замовлення
від 100 грн 5%
від 500 грн 7%
від 1000 грн 10%
від 5000 грн 12%
від 12000 грн 15%


Докладно про Програму лояльності

Програма лояльності Лабораторії встановлює офіційні умови участі споживачів у загальнонаціональній програмі лояльності торговельної мережі «Лабораторія» та розроблена на підставі законодавства України з метою стимулювання продажу продукції, створення сприятливих умов для споживачів та їх заохочення у придбанні більшого обсягу продукції у майбутньому, а також в цілях популяризації та просування брендів, що належать Організатору.

 

Визначення

 • Організатор – торговельна мережа «Лабораторія» в особі ТОВ «Лабораторія» (код ЄДРПОУ 43527344, проспект Степана Бандери 6, м. Київ, 04073).
 • Торговельна мережа «Лабораторія» – пункти роздрібної та/або онлайн торгівлі, що працюють під брендами «Лабораторія»/»Laboratoria».
 • Інтернет магазин «Лабораторія» та/або Сайт – місце дистанційної торгівлі, що працює під брендами «Лабораторія»/»Laboratoria» та розташоване за web-адресою: https://laboratoria.pro/.
 • Мобільний додаток «Лабораторія» або Мобільний додаток – місце дистанційної торгівлі та обслуговування споживачів, що функціонує під брендами «Лабораторія»/»Laboratoria» та є безкоштовним програмним забезпеченням, що встановлюється споживачем на мобільний (стільниковий) телефон або інший пристрій.
 • Програма лояльності Лабораторії («Програма») – програма, розроблена для покупців продукції в торговельній мережі «Лабораторія», впроваджена з метою стимулювання продажу продукції в торговельній мережі «Лабораторія», створення сприятливих умов для споживачів та їх заохочення у придбанні більшого обсягу продукції у майбутньому, а також в цілях популяризації та просування брендів, що належать Організатору, в тому числі, але не виключно, «Лабораторія»/»Laboratoria», і регулює умови заохочення споживачів до тривалої співпраці з Організатором.
 • Учасник Програми («Учасник») – споживач, дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку та взяла участь у Програмі відповідно до умов цієї Програми та придбаває продукцію з метою особистого (кінцевого) споживання, не пов'язаного з підприємницькою та комерційною діяльністю.
 • Продукція – товари, реалізація яких здійснюється Організатором і при придбанні яких Учасник Програми має право на отримання бонусів (лабів) на умовах Програми.
 • Лаб – умовна облікова бонусна одиниця, що нараховується Учаснику на умовах Програми та дозволяє отримувати заохочення за умови подальшого використання Лабів відповідно до цієї Програми. Лаб не має готівкового (грошового) вираження та не може бути отриманий в грошовому еквіваленті. Лаб не є електронними грошима і не виконує функцію електронних грошей. Лаби не є товаром і не можуть бути придбані та/або реалізовані.
 • Лабний (лабораторний) рахунок – сукупність даних на віртуальному рахунку в інформаційній системі Програми, на якому здійснюється облік та використання Лабів.
 • Анкета – електронна реєстраційна форма, з переліком запитань, поставлених Організатором, які розміщені на інтернет сторінці https://laboratoria.pro, заповнюючи і підписуючи (підтверджуючи) яку фізична особа підтверджує своє бажання стати Учасником Програми та добровільно надає згоду на участь у Програмі згідно з визначеними умовами Програми.

 

Загальна інформація про Програму

 • Участь у Програмі можлива для дієздатних фізичних осіб, які досягли 18-річного віку. У випадках, передбачених законодавством України, можлива участь у Програмі осіб, які не досягли 18-річного віку (віком від 14-ти до 18-ти років).
 • Щоб стати Учасником Програми споживач повинен відвідати інтернет сторінку https://laboratoria.pro та зареєструватися через заповнення електронної реєстраційної форми (Анкети).
 • Споживач своєю реєстрацією в Програмі підтверджує обізнаність із її умовами, погодження та приєднання до них, набуття повної (з 18-ти років) або неповної (у віці від 14-ти до 18-ти років, що дозволяє укладати правочини із Організатором та здійснювати відповідні покупки (придбання), та особисто нести наслідки такого неправдивого підтвердження) цивільної дієздатності фізичної особи.
 • Організатор не здійснює персоніфікацію чи перевірку інформації, наданої споживачем при реєстрації, та підтверджує статус Учасника Програми за даними (інформацією), що надаються (вносяться) споживачем самостійно.
 • Після проходження реєстрації Учаснику присвоюється унікальний ідентифікатор, за яким закріплюється віртуальний Лабний рахунок, на який Учасник в подальшому має право отримувати і накопичувати Лаби.
 • За реєстрацію в Програмі оплата не стягується.
 • Лабний рахунок є власністю Організатора.
 • Лабний рахунок не може бути використаний в якості банківської, платіжної, кредитної картки. Нараховані Лаби не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учаснику Програми коштами в готівковій чи безготівковій формі.
 • Стаючи Учасником Програми Учасник надаєте свою згоду на отримання рекламної, маркетингової та іншої інформації від Організатора та його партнерів.

 

Правила нарахування та використання Лабів

 • Лаби нараховуються на частину вартості продукції, оплачену готівковими або безготівковими коштами, в розмірі від 5% до 15% від вартості придбаної продукції, без урахування вартості доставки. При цьому один нарахований Лаб еквівалентний одній 0,05 - 0,20 грн.
 • При нарахуванні Лабів проводиться їх заокруглення, при цьому сума, що закінчується від 01 до 49 копійок, закруглюється в бік зменшення до найближчої суми в гривнях, а сума, що закінчується від 50 до 99 копійок, закруглюється в бік збільшення до найближчої суми в гривнях.
 • Лаби зараховуються на Лабний рахунок Учасника в момент здійснення покупки і одразу отримують статус «активні» та можуть бути використані для здійснення покупок у вигляді отримання знижки за наступну покупку у розмірі активних накопичених Лабів.
 • Організатор має право заблокувати Лабний рахунок Учасника та/або списати з такого рахунку Учасника Лаби у випадках, коли такі вони: зараховані помилково, в тому числі через програмний збій; зараховані у зв‘язку зі стороннім втручанням; пов'язані з трансакцією, яка була скасована; в разі використання та/або спроби використання Лабного рахунку в спосіб та/або з метою, яка не відповідає умовам Програми; у випадку підозри на зловживання з боку Учасника, в в тому числі, але не обмежуючись, виявлення факту: реєстрації на чуже ім'я; використання продукції, придбаної не для особистого (кінцевого) споживання; нараховані Лаби та/або продукція, придбана Учасником, використовуються в комерційній діяльності третіх осіб); інших випадках, які Організатор вважатиме поважними для блокування Лабного рахунку та/або списання нарахованих Лабів.
 • Учасник Програми самостійно контролює коректність названого/введеного мобільного (стільникового) номера телефону (для зарахування Лабів), відстежує нарахування Лабів за придбану продукцію. Інформація про кількість активних Лабів вказується в особистому кабінеті на сайті https://laboratoria.pro або у Мобільному додатку.
 • На продукцію, придбану без пред'явлення номера мобільного (стільникового) телефону, за яким здійснювалася реєстрація Учасника та за яким закріплений Лабний рахунок в момент здійснення покупки, Лаби не нараховуються.
 • Учасник самостійно приймає на себе всі ризики і несе відповідальність за доступ до свого мобільного (стільникового) номеру телефону і нарахованих на Лабний рахунок Лабів (в тому числі в разі зміни мобільного (стільникового) телефону - Учасник повинен пройти оновлення даних в Особистому кабінеті на сайті https://laboratoria.pro).
 • В разі бажання скористатися перевагами Програми у вигляді отримання знижки на продукцію, що придбавається Учасником в магазинах Організатора, Учасник має до здійснення покупки відповідної продукції повідомити продавцю свій номер мобільного (стільникового) телефона за яким здійснювалася реєстрація Учасника та за яким закріплений Лабний рахунок. Якщо придбання продукції здійснюється на сайті https://laboratoria.pro повідомлення відповідного номеру телефону здійснюється шляхом внесення даних до відповідної форми.
 • Активні Лаби можуть бути використані для оплати покупок (отримання знижки у розмірі активних накопичених Лабів) в магазинах Організатора.
 • Накопиченими активними Лабами Учасник може оплатити (отримати знижку) до 50 % (п'ятдесяти відсотків) вартості продукції. Частина вартості продукції, знижку на яку не було отримано шляхом списання Лабів, повинна бути оплачена готівковими або безготівковими коштами.
 • При оплаті продукції з використанням Лабів (отримання знижки в розмірі активних Лабів), Лаби списуються з Лабного рахунку Учасника. При цьому Учасник повинен назвати (ввести до відповідної форми в інтернет-магазині https://laboratoria.pro) мобільний (стільниковий) номер телефону.
 • Оплатити (отримати знижку у розмірі активних накопичених Лабів) накопиченими Лабами можна всю продукцію в торговельній мережі «Лабораторія».
 • Загальний строк дії (використання) Лабів становить 365 днів з моменту переходу в статус «активні». Після закінчення строку дії Лаби списуються (анулюються) з Лабного рахунку. Лаби, списані за строком дії, не підлягають відновленню і не компенсуються будь-яким іншим способом.
 • Лаби вважаються використаними у момент звернення Учасника за придбанням відповідної продукції з використанням переваг Програми у вигляді отримання знижки на продукцію, що придбавається таким Учасником.
 • Організатор має право тимчасово відмовити Учасникові в нарахуванні або використанні Лабів у випадку відсутності, на момент звернення Учасника, технічної або іншої можливості для цього.
 • Учасник не має права передавати накопичені Лаби третій особі. Накопичені Лаби не підлягають грошовому відшкодуванню.
 • Перевірити баланс Лабного рахунку і отримати додаткову інформацію про Програму можна в онлайн-режимі на сайті https://laboratoria.pro або в будь-якому магазині Організатора після підтвердження правомірності користування Лабним рахунком.

 

Персональні дані

 • Інформація, надана споживачем/Учасником під час реєстрації і в процесі безпосередньої участі у Програмі є його персональними даними. Персональні дані Учасника (прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного (стільникового) телефону, фотокартка, дата народження, відомості про місце перебування, проживання та інші дані щодо Учасника) є конфіденційною інформацією. Збір, обробка та подальше поширення таких персональних даних здійснюється Організатором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів України, а також умов цієї Програми.
 • Стаючи Учасником Програми споживач/Учасник, відповідно, надає свою згоду Організатору на обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.
 • Організатор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову та електронну адреси, а також відправляти повідомлення засобами телефонної та електронної комунікації, електронними месенджерами, здійснювати дзвінки на наданий номер мобільного (стільникового) телефону, тощо.
 • Учасник надає Організатору право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в базах даних Організатора, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності) тощо.
 • Організатор прийняв на себе зобов’язання щодо захисту отриманих персональних даних Учасника від несанкціонованого доступу третіх осіб, та не поширення/передачу третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, партнерам, особам, уповноваженим Організатором на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного органу).
 • У випадку зміни своїх персональних даних Учасник, для збереження своїх прав як Учасника Програми, має право надати Організатору оновлену інформацію, звернувшись через встановлені канали комунікації Програми з відповідним повідомленням. У разі невиконання Учасником цієї вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних Учасника Програми.
 • Учасник у порядку встановленому законодавством із врахуванням положень цієї Програми має право встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього Учасник повинен звернутися через надані канали комунікації Програми з відповідним повідомленням. При цьому заборона (обмеження) на використання персональних даних Учасника автоматично тягне за собою припинення участі такого Учасника в Програмі.

 

Інші умови Програми

 • Програма є довготерміновою.
 • Умови участі Учасника в Програмі регулюються цією Програмою, локальними актами Організатора та чинним законодавством України.
 • Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами Програми.
 • Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні та дані про здійснені Учасником покупки, можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором й іншими уповноваженими Організатором третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.
 • Програма є договором приєднання у розумінні ст.634 Цивільного кодексу України.
 • Персоналу Організатора дозволяється брати участь у Програмі виключно для цілей особистого споживання продукції.
 • Організатор залишає за собою право на зміну умов Програми. Правила Програми можуть бути змінені без попереднього повідомлення Учасників Програми. Актуальні правила Програми розміщуються на сайті https://laboratoria.pro, а також направлення інформації різними засобами комунікації – електронній пошті, sms, електронними месенджерами тощо.
 • Учасник може відмовитися від участі в Програмі в будь-який час.