0 Кошик 0,00 грн
0 Кошик 0,00 грн

Політика конфіденційності

Правила захисту інформації сайту https://laboratoria.pro 

 1. Загальні положення 

1.1. Ці Правила є офіційним документом ТОВ «Лабораторія» і визначають порядок обробки та захисту персональних даних фізичних осіб (далі — Користувачів), що користуються послугами сайту  https://laboratoria.pro (далі Сайт) і його сервісів.

1.2. Метою цих Правил є визначення обмежень і правил обробки персональних даних користувачів, зібраних сайтом виключно з метою належного виконання послуг, які визначаються цілями і призначенням сайту.

1.3. Редакція Правил, що є публічним документом, доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході за посиланням http: / .... Адміністрація сайту має право вносити зміни до чинних Правил в односторонньому порядку. Зміни в Правилах, якщо такі відбуваються, набирають чинності з моменту публікації оновлених Правил на сайті  https://laboratoria.pro. 

1.4. Ці Правила розроблені і використовуються відповідно до публічної оферти, розміщеною за адресою https://laboratoria.pro/public-offer

1.5. Реєструючись як Користувач і використовуючи сайт, Користувач висловлює свою інформовану згоду з умовами цих Правил. Користувач також висловлює свою інформовану згоду з цілями і призначенням сайту, з тим як саме і в якому обсязі сайт використовує його персональні дані. 

1.6. У разі незгоди Користувача з умовами використання сайту персональних даних Користувача, в будь-якому аспекті і обсязі, Користувач негайно повинен перестати користуватися послугами сайту та анулювати свій Особистий кабінет. Всі персональні дані Користувача, заповнені ним при реєстрації, при цьому видаляються автоматично. Коментарі та публікації Користувача при цьому не видаляються автоматично. 

 1. Умови користування сайтом 

2.1. Надаючи послуги з використання сайтом та його сервісів (далі — Послуги), Адміністрація сайту, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач: 

Дієздатний і володіє всім набором прав країни свого громадянства і / або проживання розпоряджатися своїми персональними даними, здійснювати реєстрацію на сайтах в мережі Інтернет; 

Верифікує всю інформацію, що вводиться, цілеспрямовано не спотворює її і сумлінно відповідає за її достовірність; 

Усвідомлює, що інформація, яку публікує Користувач на сайті, є за замовчуванням публічно доступною, за винятком тієї яку Користувач приховує від публічного доступу явно вказуючи за допомогою відповідних налаштувань на своїй персональній сторінці в Особистому кабінеті; 

Знаходиться в ясній свідомості, вичерпно розуміє ці правила і згоден їм слідувати в повному обсязі. 

2.2. Адміністрація сайту в загальному випадку не перевіряє достовірність одержуваної (зібраної) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання Адміністрацією сайту зобов'язань перед Користувачем, а також у випадках коли така перевірка необхідна для дотримання законів України та / або запитів державних органів України. 

 1. Цілі обробки інформації 

3.1. Адміністрація сайту для виконання положень Правил та надання Користувачам доступу до сайту обробляє їх персональні дані відповідно до положень цього розділу Правил.

 3.2. Правова основа для використання таких даних: згода Користувача при відсутності інших підстав, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації». Відповідно до положень абз. 4 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» згоду Користувача на обробку його персональних даних надається при реєстрації на сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

 3.3. Адміністрація сайту строго дотримується вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних. Адміністрація сайту гарантує, що зібрана Персональна інформація є необхідною і достатньою для досягнення цілей збору і обробки, викладених в цих Правилах. 

3.4. Сайт здійснює збір і обробку персональних даних для реалізації Законних інтересів та / або в наступних цілях: 

 1. Надання Користувачеві доступу до Контенту, здійснення Замовлення Товару та/або Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача; 
 2. Поліпшення якості роботи сайту і його використання; 
 3. Зв'язок з Користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, а також обробка запитів Користувача. 

3.5. Під законними інтересами Користувача мається на увазі:

Законні інтереси — обробка персональних даних користувачів Адміністрацією сайту або третьою особою уповноваженою сайтом, якщо ці інтереси не превалюють над правами та інтересами Користувача. Законні інтереси включають:

 • отримання інформації про поведінку Користувача на сайті;
 • розробка та поліпшення послуг сайті; 
 • інтерес, що дозволяє удосконалювати, налаштовувати або змінювати послуги і комунікації сайту;
 • визначення ефективності маркетингових кампаній сайту;
 • підвищення безпеки даних. 

Законні інтереси діють тільки в тих випадках, коли вони не превалюють над правами та інтересами Користувача. 

 1. Склад інформації про Користувачів 

4.1. Персональні дані Користувача включають в себе: 

4.1.1. Надаються Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на сайті: ім'я, прізвище, стать, місце проживання, дата народження, номер мобільного телефону та / або адресу електронної пошти; 

4.1.2 Введені Користувачем коментарі і пости в процесі використання сайту, оформлення Замовлення. А також будь-які інші дані персонального характеру, добровільно і усвідомлено опубліковані Користувачем в процесі використання сайту. 

4.1.3 Персональні дані третіх осіб, які Користувач публікує добровільно усвідомлено під свою відповідальність, з відома цих, при оформленні доставки на ім’я таких осіб Товару (Одержувач), або вказівки такої особи, як Платника Замовлення. До цих даних може відноситися — Ім'я По батькові та Прізвище третьої особи, рік і місце народження, місце проживання, банківська інформація тощо. Ці дані Користувач надає добровільно за власним рішенням. 

4.2. Адміністрація сайту може також обробляти іншу інформацію про Користувачів, яка включає в себе: 

4.2.1. додаткові дані, одержувані при доступі до сайту, що включають в себе дані про технічні засоби (пристроях) Користувача, параметри мережі, також часовий пояс, потрібну мову, найменування оператора мобільного зв'язку і технічні параметри мобільного зв'язку, версія програми, рік випуску мобільного пристрою Користувача, версію операційної системи Користувача, найменування браузера, географічне положення, IP адреса, дані про провайдера Інтернету; 

4.2.2. інформація, автоматично отримується сайтом при використанні технології cookies на комп'ютері Користувача; 

4.2.3. інформація, створювана Користувачами на сайті поза розділу його персональної сторінки, в тому числі відгуки, коментарі на сайті; 

4.2.4. інформація, отримана в результаті дій інших користувачів на сайті, коментарі і записи в обговореннях постів Користувача на сайті. 

 1. Обробка інформації про користувачів 

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється на основі відповідності обсягу, характеру та цілей обробки персональних даних цілям забезпечення повноцінного функціонування сайту для надання всього спектру заявлених послуг Користувачеві. 

5.1.1. Збір персональних даних Збір персональних даних Користувача здійснюється на сайті при реєстрації, а також надалі при внесенні Користувачем за своєю ініціативою додаткові відомостей про себе з допомогою сайту. 

5.1.2. Передача персональних даних Персональні дані не передаються третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. З метою надання Користувачу доступу до використання функціонала сайту, Адміністрація удосконалює доступний функціонал сайту. Для забезпечення реалізації зазначених цілей Користувач погоджується на отримання і передачу афілійованим особам і партнерам результатів автоматизованої обробки знеособлених персональних даних із застосуванням різних моделей оцінки інформації.

 5.2. Розміщуючи інформацію на персональній сторінці, в тому числі свої персональні дані, Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що зазначена інформація може бути доступна іншим користувачам мережі Інтернет з урахуванням особливостей архітектури та функціоналу сайту. Користувач самостійно визначає режим конфіденційності та умови доступу до інформації за допомогою відповідних налаштувань. Адміністрація сайту приймає технічні та організаційні заходи щодо забезпечення функціонування сайту. 

5.3. Разом з тим сайт, не буде розголошувати номери телефонів та адресу проживання користувачів, іншу персональну інформацію навіть якщо така інформація буде з ініціативи Користувача вказана. Але сайт звертається з проханням до Користувача утриматися від розголошення такої інформації. 

5.4. Персональні дані та інформація Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв'язку з виконанням вимог законодавства. Сайт застосовує розумні і достатні заходи для захисту персональної інформації від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних. 

 1. Права та обов'язки користувачів. Користувачі мають право: 

6.1. здійснювати вільний безкоштовний доступ до інформації про себе за допомогою завантаження своїх персональних сторінок на сайті з використанням логіна і пароля; 

6.2. за допомогою сайту встановити щодо інформації про себе бажаний рівень конфіденційності (умови доступу до інформації);

6.3. самостійно вносити зміни та виправлення в інформацію про себе на персональній сторінці Користувача на сайті, за умови, що такі зміни і виправлення містять актуальну і достовірну інформацію; 

6.4. видаляти інформацію про себе з своєї персональної сторінки на сайті. Право, за цим пунктом, може бути обмежено відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок сайту зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури в державний орган. 

6.5. Запитати у сайту інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані. 

 1. Заходи щодо захисту інформації про Користувачів 

7.1. Адміністрація сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій. 

7.2. Для авторизації доступу до сайту використовується логін і пароль Користувача. Відповідальність за збереження даної інформації несе Користувач. Користувач не має права передавати власний логін і пароль третім особам, а також зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення їх конфіденційності. 

 1. Обмеження дії Правил 

Дія цих Правил не поширюється на дії та Інтернет-ресурси третіх осіб. Адміністрація сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Послуг сайту доступ до інформації про Користувача відповідно до обраного Користувачем рівнем конфіденційності, за наслідки використання інформації, яка, в силу природи сайту, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет. Адміністрація сайту рекомендує Користувачам відповідально підходити до вирішення питання про обсяг інформації про себе, що розміщується на сайті.

 1. Видалення персональних даних 

Правила дозволяють видалити деякі або всі свої персональні дані. За умови, що у Адміністрації сайту немає поточної законної причини продовжувати обробляти або зберігати персональні дані Користувача, ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ваш запит. У деяких випадках ми не зможемо видалити всі ваші Персональні дані. У таких випадках це може бути пов'язано з тим, що нам необхідно зберегти ваші Персональні дані з договірних або юридичних причин.

Користувач може скористатися вищезазначеним правом, звернувшись до Адміністрації сайту у письмовій формі та підтвердивши дійсність особи. Такий письмовий запит слід подати особисто за електронною поштою на адресу: info@laboratoria.pro

Запит буде прийнято або відхилено із зазначенням причин відмови протягом 30 календарних днів з дати отримання запиту відповідно до наших внутрішніх правил. Вищевказаний термін може бути продовжений на 30 календарних днів з попереднім повідомленням, якщо запит стосується широкого кола Персональних даних або інших запитів, що обробляються одночасно. Відповідь буде надана у формі, обраній особою, що подає запит.

 1. Загальні положення

Сайт залишає за собою право на свій розсуд змінювати, виправляти, додавати або видаляти частини цих Правил шляхом розміщення оновленої версії Правил за адресою: https://laboratoria.pro/public-offer. Продовження використання сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями. Ці Правила так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті https://laboratoria.pro/